Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Directe toegankelijkheid Diëtetiek betekent dat u zelf een afspraak met de diëtist kan maken zonder dat u een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig heeft. U kunt een afspraak met de diëtist maken als u bijvoorbeeld vragen heeft over voeding en ziekte of wanneer u klachten ervaart die mogelijk voortkomen uit uw voedingspatroon. Als u deze klachten echter eerst met uw huisarts wilt bespreken is het mogelijk om de huisarts om een verwijsbrief te vragen. Als u een verwijsbrief heeft is er geen sprake van directe toegankelijkheid.

Als u voor het eerst zonder verwijsbrief bij de diëtist komt zal er een “DTD screening” plaats vinden. Deze “DTD screening” wordt afhankelijk van uw verzekeraar vergoed. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De “DTD screening” is een vooronderzoek waarin de diëtist onderzoekt of er een behandeling gestart kan worden. De diëtist zal bij dit vooronderzoek vragen stellen over uw klachten en overige aandoeningen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de behandeling. Na de “DTD screening” zal de diëtist een diagnose stellen en beslissen of de behandeling gestart kan worden. Als de diëtist geen duidelijke diagnose kan stellen zal de diëtist u doorverwijzen naar uw huisarts of een medisch specialist. Als de behandeling bij de diëtist eenmaal gestart is zal de diëtist met toestemming van u contact houden met de huisarts over de handeling.